torstai 23. elokuuta 2012

Eurooppa maailmansotien välillä


6 kommenttia:

 1. Demokratiassa valta on jaettu ja kansa saa äänestää edustajansa, kun taas diktatuurissa valta on keskittynyt yhdelle ihmiselle tai puolueelle. Demokratiassa kansalaisilla on äänioikeus ja päätöksiä tehdään enimmistön tahdon mukaan ja diktatuurissa asioista päättää pääosin yksinomaan valtaa pitävä henkilö tai joukko. Diktatuurissa kansalaisten oikeuksista päättää hallitsija, mutta demokratiassa kansan vapaus säilyy, kun se valitsee itse edustajansa toimimaan sen etujen mukaisesti. Demokratiassa tiedonvälitys on vapaata, kun taas diktatuurissa vallanpitäjä päättää, mitä julkaistaan ja mitä ei. Toisin kuin demokratiassa, diktatuurissa johtaja päättää kenelle koulutusta on tarjolla ja mitä opetetaan. Kaikenkaikkiaan demokratiassa on kyse kansanvallasta ja vapaudesta ja diktatuurissa yhden henkilön tai pienen joukon täysvallasta.

  VastaaPoista
 2. Demokratiassa tärkeimmistä valtiollisista asioista päättää joko kansa itse tai kansan yleisillä vaaleilla kilpailevien ehdokkaiden joukosta valitsema toimielin. Diktatuurissa valta on yhdellä ihmisellä tai hallitsevalla puolueella. Demokratiassa on kansan vapaus säilyy toisin kuin diktatuurissa kansalaisten oikeuksia valvoo hallitsija. Diktaruurissa hallitsija piti tiukkaa linjaa mitä sai julkaista julkisuuteen. He käyttivät joukkotiedotusvälineitä luodessaan positiivista kuvaa itsestään ja aatteestaan. Demokratiassa sai julkaista juttuja vapaasti.

  VastaaPoista
 3. Demokratiassa valta on kansalla, joka päättää äänestämällä valtion edustajat. Äänioikeus on kansalla, joka valitsee sopivan ehdokkaan. Demokratiassa kansalaisilla on oikeus sanan/mielipiteenvapauteen, poliittiseen vapauteen ja uskonnon vapauteen. Media on vapaata eli saa julkaista mitä haluaa. Demokratiassa koulutuksessa opiskellaan oikeaoppisesti ja kaikilla on oikeus koulutukseen. Demoktratiassa ollaan avoin yhteiskunta.
  Diktatuurissa valta on yhdellä henkilöllä, tai puolueella. Yksinvaltias päättää valtion asioista puolueen kanssa ja päättää kansan käyttäytymisestä ja rajoittaa kansan vapautta jne. Diktatuurissa ei ole lehdistönvapautta. Koulutukseen kuuluu henkilökultin palvontaa ja koulutuksessa tuetaan johtajan aatemaailmaa. Diktatuurissa ei kansalaisilla ole mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

  VastaaPoista
 4. Demokratiassa valtaa pitää kansa tai kansalaisten äänestämä edustajisto. Äänioikeus on kaikilla demokraattisen maan kansalaisilla, jotka ovat lakien mukaan oikeutettuja (esim. iällisesti) äänestämään. Demokraattisessa valtiossa kansalaisvapauksia ovat sananvapaus/lehdistönvapaus, äänioikeus, oikeusvaltioperiaate (ihmisiä ei saa pidättää/rangaista miten haluaa, vaan jonkun laittomuuden takia), mitään vähemmistöä ei saa syrjiä valtion toimesta, ruumiillinen koskemattomuus (ei kuolemantuomiota, kidutusta tms.), ei orjuutta, yksityisyydensuoja ja uskonnonvapaus. Mediaa demokraattisessa valtiossa ei rajoiteta, mutta vähemmistöjä syrjiviä asioita tulisi välttää. Koulutus on demokraattisessa valtiossa useimmiten varsin totuudenmukaista ja oppimisen mahdollisuus on useimmiten suotu kaikille. Demokratiassa tavallisella kansalaisella on mahdollisuus/oikeus vaikuttaa oman valtionsa asioihin joko suorasti tai epäsuorasti.

  Diktatuurissa valta on keskittynyt yhdelle henkilölle (diktaattori), tai yhdelle puolueelle/ryhmälle ja sitä usein pidetään yllä väkivaltaisin toimin. Äänioikeutta ei luonnollisesti ole tai jos on, niin tuloksia manipuloidaan. Kansalaisvapauksia voi olla kirjallisesti, mutta käytännössä niitä ei ole. Mediaa sensuroidaan ja muunnellaan haluamalla tavalla ja koulutus ajaa valtion omia aatteita/toiveita. Diktatuurissa tavallisella kansalaisella ei ole mitään mahdollisuutta päättää valtionsa asioista, vaan asiat tapahtuu miten ylhäältä kerrotaan.

  VastaaPoista
 5. Demokratiassa valta on kansalla tai kuten Suomessa, kansan äänestämällä edustajistolla. Kansalla on äänioikeus. Demokratisessa vallassa kansalaisten oikeuksia ovat äänioikeus, sanavapaus, yksityisyydensuoja, uskonnonvapaus, ei orjuutta, fyysinen koskemattomuus, syrjimättömyys, oikeusvaltioperiaate. Demokraattisissa maissa on oppinen usein kaikkien oikeus ja koulutus on hyvää.
  Diktatuurissa valta on yhdellä henkilöllä tai jollain tietyllä puolueella ja sitä pidetään kaikin keinoin yllä, myös väkivallalla. Kansalaisilla ei usein ole äänioikeutta ja jos on, niin tulokset äänestyksissä ovat usein manipuloitu dikaattorille/puolueelle mieluisaksi. Diktatuurissa ihmisellä ei ole vaikutusvaltaa ollenkaan. Myös mediaa sensuroidaan.

  VastaaPoista
 6. Demokratiassa päätösvalta on koko kansalla. Asioista päättää joko kansa tai kansan valitsemat ehdokkaat. Kansalaisvapauksia ovat mm oikeus äänestää, uskonnonvapaus, poliittinen- ja mielipiteellinen vapaus. Mediaa ei rajoiteta demokratiassa millään tavalla mutta kritiikkiä tulee jos julkaisee jotain sopimatonta.
  Koulutus on oikeaoppista ja kaikilla on mahdollisuus opiskella.
  Kaikenkaikkiaan avointa toimintaa.

  Diktatuurissa valta on jollain puolueella tai yhdellä henkilöllä. Diktatuurissa hallitsija päättää kaikista asioista ja muilla ei juuri valtaa ole. Äänioikeutta ei ole muilla. Kansalaisvapaudet ovat heikonpuoleiset. Mediassa julkaistaan vain mitä diktaattori haluaa. Koulutuksessa otetaan huomioon se mitä valtio haluaa. Diktatuurissa ei tavallinen kansalainen saa arvostella mitään.

  VastaaPoista