torstai 16. elokuuta 2012

Tehtävä 2. Imperialismi

Millaisia perusteluja imperialismille/kolonialismille annettiin 1800-1900-luvuilla ?

22 kommenttia:

 1. Perusteluja imperialismille olivat esim. maiden halu osoittaa poliittista ja sotilaallista valtaa valtapoliittisen kilpailun seurauksena, muiden maiden painostus, nationalismi sekä yritys vahvistaa omaa asemaa ja siirtää huomio pois oman maan sisäisistä ongelmista. Myös eurooppalaisten ajatus velvollisuudesta sivistää muita kansoja ja taloudelliset tekijät, kuten maailmankaupan kasvun myötä lisääntynyt raaka-aineiden tarve, olivat syitä imperialismiin.

  VastaaPoista
 2. Imperialismin tavoitteena on valloittaa siirtomaita, 1800-luvun jälkipuoliskolla afrikka ja aasia jaettiin pääosin eurooppalaisten kesken. Perustelu tälle on se, että teollistuvat maat tarvitsivat markkinoita ja raaka-aineita tuotantonsa laajentamiseen ja yleensä oman maan raaka-ainevarat olivat rajalliset, niin alistettiin siirtomaat raaka-aineiden tuottajiksi.

  VastaaPoista
 3. Imperialismiä perusteltiin sillä, että sieltä saatiin raaka-aineita. Ja siirtomaat eivät olleet niin kehittyneitä, joten ajateltiin, että isot maat tekisivät niistä sivistyneempiä. Siirtomaiden valloitus veti myös huomiota pois maan sisäisitä ongelmista.

  VastaaPoista
 4. Imperialismiä perusteltiin siirtomaiden raaka-aineilla joita isommat maat tarvitsivat kehittyäkseen vielä mahtavammiksi, myös pienten maiden alikehittyminen ja sen sivistäminen oli osa perusteluja.
  Valloitukset myös kiinnitti huomion pois maiden sisäisistä ongelmista

  VastaaPoista
 5. Perusteluina imperialismille oli, että maat halusivat näyttää että ne ovat suurvaltoja valtaamalla siirtomaita. Suurvallat kehittyivät myös taloudellisesti siirtomaista, koska ne saivat raaka-aineita ja pystyivät parantamaan kaupankäyntiä. Eurooppalaiset ajattelivat myös että on heidän tehtävänsä sivistää afrikkalaisia.

  VastaaPoista
 6. Imperialismia perusteltiin oman maan poliittisen arvovallan lisäämisellä, jonka taustalla vaikutti nationalismi. Taloudellisia resursseja haluttiin lisää siirtomaista niiden suurien raaka-aine varantojen tähden. Siirtomaita hankkimalla saatiin myös huomio pois oman maan ongelmista. Darwinin evoluutioteoriaa käytettiin myös perusteluna, koska se sisälsi ajatuksen olemassa olon taistelusta. Eurooppalaiset myös sivistivät muita "alempiarvoisia" kansoja. Lisäksi Afrikka tulkittiin ei kenenkään maaksi, sillä siellä ei ollut yhtenäisiä valtioita tai kirjoitettua historiaa.

  VastaaPoista
 7. Imperialismin perusteita oli halu näyttää oman maan valta muille maille, raaka-aineiden tarve, poliittisen vallan saavuttaminen ja turvaaminen sekä siirtomaiden sivistäminen.Muita syitä imperialismille oli hallitsijan vallantavoittelu sekä taloudellisen mahdin vahvistaminen ja huomion poistaminen oman valtion sisäisistä ongelmista.

  VastaaPoista
 8. Imperialismia perusteltiin taloudellisilla tekijöillä. Teollistuvat maat tarvitsivat markkinoita ja raaka-aine tuotantonsa laajentamiseen. Tämän takia suurvallat alistivat siirtomaat raaka-aineiden tuottajiksi. Valtaamalla siirtomaita vietiin myös huomio pois maiden sisäisistä ongelmista.

  VastaaPoista
 9. Imperialismin tavoitteena oli valloittaa siirtomaita sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Sitä perusteltiin laajalti sillä, että siirtomaat hyötyisivät siitä itse, vaikka omistajilla oli todellisuudessa paljon omia maakohtaisia tarpeita. Perusteluina olivat myös kaupalliset ja poliittiset tarkoitukset. Omistajien mukaan maihin haluttiin myös tuoda eurooppalaista sivistystä.

  VastaaPoista
 10. 1800-1900 luvun imperialismin tavoitteena oli valloittaa "tietämättömät" siirtomaat poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Heille kerrottiin, että siirtomaat hyötyisivät siitä ja saisivat eurooppalaista sivistystä, ja kaupankäyntiä. Vaikkakin todellisuuudessa omistajat hyödyntivät salakavalasti siirtomaiden raaka-aineita oman maan tarpeisiin.

  VastaaPoista
 11. Syitä ja perusteliuta maiden valloittamiselle:
  -valtapoliittisen kilpailun kiristyessä maiden piti osoittaa polittista ja sotilaallista mahtavuuttaan (Ranska ja I-B)
  -poliittisen arvovallan nousu (Ranska ja I-B)
  -piti taipua muiden imperialismin kannattajien alla, vahvistaa omaa asemaa sekä kääntää huomio pois oman maan sisäisistä ongelmista (Saksa)
  -maailmankaupan kasvu -> tarvittiin lisää markkinoita (esim. ylijäämätuotannon myyminen siirtomaihin) ja raaka-aineita (teollistuvt maat)
  -Charles Darwinin evoluutioteoria: vahvat selviävät hengissä ja heikot kuolevat/alistetaan. Joidenkin kulttuurien ajateltiin olevan parempia ja vahvampia kuin toisten -> oikeus alistaa heikommat
  -eurooppalaisten "velvollisuus" sivistää alempiarvoisia kansoja mm. opetuksella, tekniikalla
  -Afrikassa ei ollut yhtenäistä valtiota tai kirjoitettua historiaa -> tulkittiin ei-kenenkään maaksi, jonka kuka tahansa sai vallata

  VastaaPoista
 12. Imperialismia perusteltiin sillä, että siirtomaista saatiin raaka-aineita ja haluttiin näyttää oman maan mahtavuus. Suurvallat tarvitsivat raaka-aineita oman tuotannon lisääntymiseen. Suurvallat halusivat myös tuoda oman sivistyksensä siirtomaihin. Myös kaupankäynnin lisääntyminen oli tärkeä peruste.

  VastaaPoista
 13. Imperialismia/kolonialismia perusteltiin 1800-1900-luvuilla seuraavasti:

  - Valtapoliittinen kilpailu Euroopassa (pyrittiin poliittiseen ja sotilaalliseen ylivertaisuuteen verrattuna muihin valtioihin)
  - Huomion siirtäminen pois oman maan ongelmista
  - Imperialismin syntyyn vaikutti ihannoivien painostus aloittaa siirtomaakilpailu
  - Nationalistiset aatteet, kuten muiden kansojen alistaminen, edesauttoi imperialismin kasvua
  - Taloudelliset tekijät (raaka-aineet, vallattujen alueiden markkinat, tuotannon laajentaminen)
  - Charles Darwinin evoluutioteoriasta seurasi kulttuuridarvinismi, eli toiset valtiot ovat vahvempia kuin toiset, minkä perusteella Eurooppalaiset olivat oikeutettuja valloittamaan heikompien kansojen maat
  - Velvollisuus ”ylempiarvoisena” levittää kristinuskoa, länsimaisia aatteita ja sivistystä ”alempiarvoisille” (valkoisen miehen taakka)
  - Afrikassa ei ollut kirjoitettua historiaa eikä yhtenäisiä valtioita, minkä vuoksi Afrikka tulkittiin vapaaksi valloittaa
  - 1884 Berliinin konferenssissa sovittu periaate (siirtomaa täytyy olla tehokkaasti valloittajan hallinnassa ennen kuin valloittajan oikeus siirtomaahan tunnustetaan) käynnisti todellisen kilpailun siirtomaista

  VastaaPoista
 14. Perusteita imperialismille:
  -raaka-aineiden pula
  -nationalistinen ajattelutapa
  -eurooppalaisten korkeampi sivistys, jota pitäisi sii jakaa muille
  -kristinuskon levittäminen
  -kaupankäynnin helpottaminen
  -oman vallan lisääminen
  -sotilaallinen valta-asema
  -vastustajavaltion estäminen
  -siirtomaita pidettiin ei kenenkään maana, jotka saa ottaa, koska ei ollut selkeitä valtioita

  VastaaPoista
 15. Imperialismillä tarkoitetaan siirtomaiden poliittista, sotilaallista ja taloudellista alistamista. Syitä ja perusteluja sille on esimerkiksi maiden poliittinen ja sotilaallinen mahtailu sekä maiden sisäisten ongelmien "piilottaminen". Myös Charles Darwinin evoluutioteoriaa on käytetty perusteluna, taloudelliset syyt, raaka-aineiden saatavuus ja teollisuustuotteiden myynti ovat myös perusteluja.

  VastaaPoista
 16. Raaka-aineiden saanti ja markkinoiden paraneminen olivat tärkeitä syitä ja vallan vahvistaminen sotilaallisesti. Myös sivistystä ja uusia ajattelutapoja tahdottiin levittää siirtomaihin niitä valloittamalla.

  VastaaPoista
 17. Kuten edellä on jo useita kertoja mainittu, niin imperialismia perusteltiin muun muassa oman valtion mahtavuuden lisäämisessä ja sekä huomion siirtämisenä oman maan ongelmista muihin asioihin. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että yksi tärkeimpiä perusteluja oli raaka-aineiden hankinta siirtomaista.

  VastaaPoista
 18. Niin kuin muutkin ovat jo kertoneet, perusteluja imperialismille olivat mm. valtapoliittinen kilpailu, nationalismi, taloudelliset tekijät (markkinoiden ja raaka-ainetuotannon laajentaminen), Darwinin evoluutioteoria sekä alempiarvoisten kansojen sivistäminen.

  VastaaPoista
 19. Perustelut imperialismille olivat suurilta osin raaka-aineiden saanti eli taloudelliset tekijät nousivat pääsyyksi. Valtapoliittinen kilpailu ja kristinuskon levittäminen olivat myös perusteluja imperialismille. -Jukka

  VastaaPoista
 20. Imperialismia perusteltiin esimerkiksi oman maan vaikutusvallan lisääntymisellä,raaka-aineiden saannin turvaaminen, kristinuskon levittäminen, sivistyksen jakaminen, Pystyttiin turvaamaan esim. jokin laivareitti valloittamalla maata reitin vierestä. Tuomas

  VastaaPoista
 21. Imperialismin tarkoitus oli hankkia emämaalle lisää raaka-aine varastoja sekä osoittaa maan mahtavuutta. Monet maat halusivat myös tukikohtia omille laivastoilleen muille mantereille. Myös kristinuskon levitys oli yksi syy. Antti

  VastaaPoista
 22. Imperialismi, eli maiden alistaminen sotilaallisin, poliittisin ja/tai taloudellisin perustein. Taloudellisiin perusteluihin kuuluu pula raaka-aineista ja kaupankäynnin helpottuminen muiden maiden kanssa. Poliittisia perusteita ovat kristinuskon levittäminen, oman vallan suurentaminen, nationalismiset vaikutteet, sekä eurooppalaisen sivistyneisyyden levittäminen. Sotilaallisiin imperialismin perusteluihin lukeutuu sotilaallinen johtoasema, vastustajamaiden estäminen ja sotilastukikohtien levittäminen laajemmalle alueelle.

  VastaaPoista