keskiviikko 22. elokuuta 2012

Venäjän vallankumoukset tehtävä

-Ota kantaa väitteeseen: Lokakuun vallankumous oli kansan kapina.
-Miten Venäjän vallankumoukset vaikuttivat Suomeen ?

23 kommenttia:

 1. - Lokakuun vallankumousta kutsuttiin kansan kapinaksi, koska Bolsevikit nousi valtaan, mm. bolsevikkien sotilaalliset joukot valtasivat Pietarin hallintorakennuksia. Kansa ei kuitenkaan hyväksyneet bolsevikkien vallankumousta ja maassa syttyi sisällissota.

  - Suomesta tuli itsenäinen.

  VastaaPoista
 2. Väite lokakuun vallankumous oli kansan kapina pitää paikkansa, koska väliaikaisen hallituksen tilalle tuli Leninin johtama kansankomissaarin neuvosta ja se sitten hyväksyi julistuksen rauhasta ja viljelymaan jakamisesta kansalle, joten kansa hyötyi siitä, koska he saivat maata.

  Venäjän vallankumoukset vaikkuttivat Suomeen siten, että väliaikainen hallitus julkaisi niin kutsutun Maaliskuun manifestin, jossa Suomelle palautettiin autonomia suurinpiirtein sellaisena kuin se oli ollut ennen vuotta 1899. Venäläisillä ei myöskään enää ollut samoja oikeuksia Suomessa kuin Suomalaisilla.

  VastaaPoista
 3. Mielestäni väite "lokakuun vallankumous oli kansan kapina" on totta.
  Kun tsaari kukistui, valta siirtyi väliaikaiselle hallitukselle, joka ei kuitenkaan saanut otetta maasta, sillä myös nk. neuvostot pitivät valtaa armaijassa ja tehtaissa. Valtaapitävien päätöksestä Venäjä jatkoi sotimista ja kärsi suuria tappioita. Joukot alkoivat kapinoida ja karata rintamilta. Väliaikaiseen hallintoon oltiin erittäin tyytymättömiä.
  Tämä kansan tyytymättömyys auttoi maanpaossa ollutta Leniniä ja hänen johtamaansa bolsevikkipuoluetta saamaan valtaa neuvostoissa. Leninin iskulause "rauhaa, maata ja leipää" vetosi tyytymättömään kansaan ja kun armeijakaan ei tukennut väliaikaista hallitusta, bolsevikit nousivat helposti valtaan. Mielestäni vallankumous oli hillitty, mielenosoituksen tyylinen ja hiljainen ja se sai voimansa kansan kapinasta.

  Venäjän vallankumouksen vaikutuksia Suomeen:
  -Suomen autonomisten oikeuksien palautuminen
  -yhdenvertaisuuslain kumoaminen (= venäläisillä ei ollut enää samoja oikeuksia Suomessa)
  -Suomi yritti perustaa eduskunnan, mutta Venäjän väliaikainen hallitus hajotti sen. Uusissa vaaleissa porvaristo sai vallan ja eroa Venäjästä alettiin suunnitella heti.
  ->Suomi sai itsenäisyyden

  VastaaPoista
 4. Väite lokakuun vallankumous oli kansan kapina on mielestäni totta ja tarua. Totta sen takia, koska Lenin sai kannalleen paljon kansalaisia, jotka tekivät vallankumouksen ja tarua sen takia, koska oli kuitenkin paljon kansalaisia, jotka eivät olleet Leninin kannalla ja tuli sisällissota.

  Kun Venäjän keisarivalta kaatui, Suomi alkoi havitella laajempaa itsehallintoa ja jopa itsenäisyyttä. Venäjän väliaikainen hallitus kielsi sen. Lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomi sai kuitenkin itsenäisyyden.

  VastaaPoista
 5. Minun mielestäni väite "Lokakuun vallankumous oli kansan kapina" on totta. Tsaarin aikana kansa oli tyytymätön keisaria kohtaan, koska kansa eli köyhissä oloissa ja olivat kyllästyneet sotaan ja tappioihin. Kun tsaari kukistui, valta siirtyi väliaikaiselle hallitukselle, joka ei kummiskaan pystynyt korvaamaan tsaaria Venäjän johtajana ja bolsevikit saivat lisää valtaa ja paljon kannatusta.

  Kun valta oli vaihtumassa venäjällä, niin Suomi tarttui tilaisuuteen itsenäistyä. Samalla Suomessa kiisteltiin, että minkälaisen valtiomuodon ottaavat käyttöön. Siitä tuli kiista ja syttyi sisällyssota 1917 ja päättyi 1918, kun valkoiset voittivat punaiset niin sanotun "luokkasodan", "veljeyssodan". Kun Lenin oli maanpaossa Suomessa ennen kuin palasi Venäjälle keväällä 1917, esitti myötämielisyytensä Suomen itsenäistymiseen 1905 ja 1906 pidetyissä kokouksissa Suomessa. Lenin johtamat bolsevikit ottivat vallan Venäjällä ja Lenin antoi Suomelle itsenäisyyten 31. joulukuuta 1917. Mutta Lenin odotti Suomen sosialisoituvan myöhemmin ja liittyvän takaisin venäjän vallan alaisuuteen, mutta niin ei käynyt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Korjaan,, että se väite ei ole totta, koska se ei ollut kansan kapina vaan se oli bolsevikkivähemmistön vallankumous.

   Poista
 6. Lokakuun vallankumous ei ollut kansan kapina, koska siitä vastuussa ollut Leninin johtama bolsevikkijoukko oli vain vähemmistäryhmä.

  Kun Venäjän keisari menetti valtansa sai porvarillinen hallitus keisarin oikeudet ja Suomelle palautuivat automoniset oikeudet ja yhdenvertaisuuslaki kumoutui, eli venäläisillä ei enää ollut Suomessa samoja oikeuksia kuin suomalaisilla.

  Lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomen senaatti ehdotti Suomen itsenäistymistä, ja eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6.12. Suomesta tuli itsenäinen valtio kun Venäjällä vallan kaapannut Lenin tunnusti Suomen itsenäistymisen.

  VastaaPoista
 7. Bolsevikkien valtaannousua ryhdyttiin kutsumaan termillä lokakuun vallankumous. Väliaikaisen hallituksen tilalle tuli Leninin johtama kansankomissaarin neuvosto. Kyse ei oikeastaan ollut kansan vallan kumouksesta, vaan suunnitellusta vähemmistöryhmän vallankaappauksesta. Bolsevikkien vallankumouksen johdosta syntyi sisällisota.

  Venäjän vallankumousten seurauksena Suomi itsenäistyi ja sai autonomiset oikeudet takaisin.

  VastaaPoista
 8. Lokakuun vallankumous ei ollut kansan kapina vaan bolsevikkien suunniteltu vallankaappaus, joka johti lopulta sisällissotaan.

  Suomi itsenäistyi Venäjän vallankumousten seurauksena.

  VastaaPoista
 9. VÄITE:
  LOKAKUUN VALLANKUMOUS OLI KANSAN KAPINA.

  KANNANOTTO:
  Lokakuun vallankumous ei mielestäni ollut koko kansan kapina vaan Bolševikkien suunniteltu vallankaappaus. Lenin, joka johti kurinalaista eliittijoukkoa ( bolševikkeja) pääsi valtaan Venäjällä. Vallankaappaus onnistui, koska he olivat kurinalaisia ja määrätietoisia. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksyneet vallankumousta ja maassa alkoi sisällissota ja secpäättyi Bolševikki- vähemmistöryhmän voittoon ja valta siirtyi heille Bolševikit olivat kielteisiä maailmansotaa kohtaan ja tekivät Saksan kanssa erillisrauhan, sillä väliaikaisen hallituksen suuri virhe oli ollut sodan jatkaminen Saksan kanssa ja siitä oli ollut vain haittaa, asenne maailmansotaakohtaan ja erillisrauhansopimuksen teko toivat bolševikeille enemmän kannatusta.

  Miten Venäjän vallankumoukset vaikuttivat Suomeen ?

  Suomeen palautui autonomiset oikeudet. Venäläiset eivät omistaneet enää samoja oikeuksia kuin Suomessa eli yhdenvertaisuuslaki kumoutui.
  Ja kun Suomi yritti perustaa oman eduskunnan, niin Venäjän väliaikainen hallitus hajotti sen. Seuraavissa vaaleissa porvaristo sai vallan ja alettiin suunnitella eroamista Venäjästä. Ja lopulta lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomi saikin itsenäisyyden Senaatin ehdotettua sitä eduskunnalle ja kun eduskunta oli hyväksynyt sen 6.12.1917 Suomesta tuli itsenäinen valtio, jonka Lenin tunnusti (olihan hän jo aiemminkin kannattanut sitä).

  VastaaPoista
 10. Lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan kapina, vaan bolševikkien sotilaallisten joukkojen kapina, jossa he valtasivat helposti, ilman suurta vastustusta Pietarin hallintorakennuksia. Tätä ei kuitenkaan kaikkien silmissä katsottu hyvällä, vaan maassa syttyi sisällissota.
  Venäjän vallankumoukset vaikuttivat Suomeen positiivisesti, koska Suomi sai takaisin autonomiset oikeudet ja se itsenäistyi.

  VastaaPoista
 11. Lokakuun vallankumous ei missään tapauksessa ollut koko kansan kapina. Se oli vähemmistöryhmän (bolsevikkien) valtaannousu, joka aiheutti sisällissodan.
  Bolsevikkien päästyä valtaan Suomi sai autonomiset oikeutensa takaisin, ja vähän myöhemmin myös itsenäisyytensä.

  VastaaPoista
 12. vallankumous lokakuussa ei ollut kansankapina vaan bolsevikkien valttaannousu, josta seurasi sisällissota.
  Venäjän vallankumouksen seurauksena suomi sai autonomiset oiekudet takaisin ja itsenäistyi.

  VastaaPoista
 13. Ei ollut koko kansan kapina vaan ainoastaan bolsevikkien valtaannousu joka lopulta sytytti sisällissodan.

  Venäjän vallankumous vaikutti Suomeen siten, että Suomesta tuli itsenäinen valtio ja se sai takaisin autonomisia oikeuksiaan.

  VastaaPoista
 14. Lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan kapina, vaikka bolsevikeillä oli laaja kannatus. Sisällissota vallankumouksen jälkeen todistaa, etteivät kaikki olleet bolsevikkien valtaan nousun kannalla

  Helmikuun vallankumouksen jälkeen Suomi alkoi tunnustella itsenäisyyttä, mutta sitä ei myönnetty. Lokakuunvallankumouksen jälkeen Suomen eduskunta julistautui korkeimman vallan käyttäjäksi Suomessa ja lopulta Suomi julistautui itsenäiseksi.

  VastaaPoista
 15. Mielestäni lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan kapina. Tämän mielipiteeni puolesta puhuu se, että vallankumouksesta oli vastuussa pieni osa kansasta, tarkemmin määriteltynä bolsevikit, joita johti Lenin.

  Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen seuraukset kantautuivat Suomeenkin asti ja sen seurauksena olivat muun muassa se, että Suomesta tuli uudestaan autonominen ja Suomi itsenäistyi.

  VastaaPoista
 16. Lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan vallankumous. Vallankumouksen aloitti Leninin johtama vähemmistö ryhmä. Lopulta bolsevikit nousivat valtaan.

  Leninin noustua valtaan suomi sai autonomiset oikeudet. Venäläisillä ei samoja oikeuksia suomessa. Itsenäiseksi valtioksi.

  VastaaPoista
 17. Lokakuun vallankumous ei ollut minunkaan mielestäni koko kansan kapina vaan bolsevikkien harkittu hyökkäys ja vallankaappauksen. Suomeen vaikutus oli se, että Suomi sai autonomiset oikeutensa takaisin.
  Bolsevikkien ansiosta Venäjään syttyi sisällissota.

  VastaaPoista
 18. Lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan kapina, vaan ainoastaan bolsevikkien valtaannousu. Heillä oli laaja kannatus, mutta sisällissota todisti, että heillä oli myös vihamiehiä.
  Helmikuun vallankumouksen jälkeen suomalaisilla rupesi heräilemään itsenäisyyden ajatuksia. Lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomi julisti maan itsenäiseksi.

  VastaaPoista
 19. Lokakuun vallankumous ei ollut koko kansan kapina, ainoastaan bolsevikkien. Bolsevikeilla oli suuri kannatus mutta ei koko kansa.
  Venäjän vallankumouksen jälkeen suomalaiset alkoivat ottaa askeleita kohti itsenäisyyttä ja pian Suomi itsenäistyi.

  VastaaPoista
 20. Kannanotto:

  Lokakuun vallankumous ei ollut kansan kapina, vaan bolsevikkien vallankaappaus. Ensimmäisen maailmansodan lisätessä Venäjän talousahdinkoa, jonka seurauksena Venäjän silloinen Tsaari Nikolai II pakotettiin luopumaan kruunustaan. Hänen luopuessaan kruunusta koko Venäjän hallintojärjestelmä kaatui, jolloin syntyi väliaikaishallitus, joka jatkoi Venäjän sotaa Saksaa vastaan. Armeijat ja tehtaat eivät tukeneet väliaikaishallitusta, jolloin heidän omat neuvostot päättivät asioistaan.

  Leninin johtamat bolsevikit pyrkivät ottamaan kaiken hyödyn epävakaista oloista Venäjällä ja siitä, että väliaikaishallitus jatkoi sotaa, vaikka olot Venäjällä huononivat. He lupasivat rauhaa, maata ja leipää kansalle ja se toimi, he saivat vallan neuvostoissa. Lokakuussa bolsevikit valtasivat Pietarin hallintorakennukset ja he saivat Venäjän vallan ilman vastarintaa.

  Venäjän vallankumouksen vaikutukset Suomeen:

  Venäjän vallankumoukset johtivat Suomen itsenäistymiseen. Bolsevikkien hallitessa Venäjää he antoivat Suomelle autonomian ja Suomen eduskunta julistautui vallan korkeimmaksi hallitsijaksi. Eduskunnan hallituksen tavoitteena oli erottaa Suomi Venäjästä ja he pitivät eduskunnassa äänestyksen Suomen itsenäisyysjulistuksesta, se hyväksyttiin 6.12.1917 äänin 100-88. Enää tarvittiin Venäjän bolsevikkien keskuskomitean hyväksyntä Suomen itsenäistymiselle. Se hyväksyttiin, jonka jälkeen Suomi sai tunnustuksen itsenäisyydestään Venäjältä 31.12.2012. Mikään ei enää estänyt Suomen itsenäisyyttä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mikä päivämäärä toi 31.12.2012 on olli? :D

   Poista
 21. Väite: Lokakuun vallankumous oli kansan kapina.
  Mielestäni väite on väärin, koska vallankumous ei ollut koko kansan. Se oli bolsevikkien, vähemmistön vallankaappaus. Ei koko kansa valtaa kaapannut.
  Venäjän vallankumouksen vaikutukset:
  Suomi sai autonomiset oikeudet takaisin ja ajatus itsenäisyydestä heräsi. Itsenäisyys julistettiin 6.12.1917 eduskunnassa toimitetun äänestyksen jälkeen.

  VastaaPoista