sunnuntai 19. elokuuta 2012

Tehtävä 4.

21 kommenttia:

 1. Väite on mielestäni oikea. Saksa alistettiin hyväksymään sopimuksen tiukat linjat maalleen. Toinen maailmansota syttyi kun saksa rupesi haluamaan lisää elintilaa ja rupesi valloittamaan rauhassa menetettyjä alueita. Mikäli saksalaisten kutsumaa häpeärauhaa ei olisi ikinä tehty ei saksaan olisi ehkä ikinä noussut Hitlerin kaltaista hallitsijaa. Tuomas

  VastaaPoista
 2. Mielestäni väite on totta, koska Saksan ja muiden häviäjien kanssa ei neuvoteltu vaan ne pakotettiin allekirjoittamaan rauhanehdot. Saksa, jota pidettiin pääsyyllisenä sotaan sai tiukat rauhanehdot. Sopimuksen seurauksena Saksa menetti alueitaan Euroopassa ja siirtomaansa.Myös Saksan aseistusta rajoitettiin. Koska Saksalle tuli niin huonot ehdot niin se ei tykänny vaan halusi lisää aluetta, joka johti sotaan.

  VastaaPoista
 3. Mielestäni väite on oikea. Versaillesin rauhassa laadittiin rauhansopimus. Saksa ei ollut mukana siellä ja sille annettin kovat rauhanehdot. Saksa joutui luopumaan alueista, rajoittamaan aseistusta ja maksamaan ympärysvalloille. Saksa ei pitänyt siitä, joten toisen maailmansodan siemen oli kylvetty.

  VastaaPoista
 4. Väite on mielestäni totta, sillä Saksa sai muilta niin ankarat rauhanehdot, joihin maa itse ei pystynyt vaikuttamaan. Saksa joutui luovuttamaan omia tärkeitä talousalueitaan, rajoittamaan armeijansa kokoa 100000 sotilaaseen. Tämän myötä saksalaiset ovat pitäneet Versaillesin rauhaa "häpeärauhana" , joka katkeroitti valtiota ja johti 2. maailmansotaan.

  VastaaPoista
 5. Mielestäni väite on totta. Rauhansopimus, joka laadittiin Versaillesin rauhassa vaikutti Saksaan monessa asiassa. Saksa menetti siirtomaita, armeija supistui ja aseistusta tarkennetiin. Saksa oli erittäin tyytymätön saamiinsa ehtoihin, joka sitten johti toiseen maailmaansotaan.

  VastaaPoista
 6. Mielestäni väite on totta: Kun Versaillesissa laadittiin rauhansopimus, neuvottelua johtavat henkilöt olivat Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista. Häviäjämaiden kanssa ei kuitenkaan neuvoteltu lainkaan, vaan niille annettiin allekirjoitettavaksi valmiiksi sovitut rauhanehdot. Tämän takia saksalaiset pitivät rauhaa häpeärauhana ja kantoivat kaunaa voittajavaltioille.
  Rauhansopimuksen ehtojen mukaan Saksan piti mm. luovuttaa siirtomaansa ja alueita Euroopassa, alistua aseistuksen rajoittamiseen ja maksaa suuria sotakorvauksia voittajamaille, joiden mielestä Saksa oli aloittanut hyökkäyssodan ja näin syyllinen koko sotaan. Näillä suunnattoman vaativilla ehdoilla ei saatu vältetyksi tulevia sotia (mikä oli pyrkimys), vaan pikemminkin aiheutettiin uusia jännitteitä ja kaunoja Euroopan maiden välille. Nämä jännitteet purkautuivat sitten lopuksi toisena maailmansotana.

  VastaaPoista
 7. Väite on mielestäni totta, koska Versaillesin rauhansopimuksen mukaan Saksa oli pääsyyllinen sotaan ja se oli yksin velvollinen vastaamaan sodan korvauksista. Sopimuksen ehdot olivat Saksalle todella ankarat; Saksa alistettiin sekä taloudellisesti että sotilaallisesti ettei se pystyisi enää rikkomaan Euroopan rauhaa. Sopimus ei myöskään ollut reilu, koska siitä oli päättämässä vain USA:n, Ison-Britannian ja Ranskan edustajat. Saksa joutui todella koville eikä luonnollisesti ollut tyytyväinen lopputulokseen ja halusi saada menettämänsä alueet ja valtansa takaisin.

  VastaaPoista
 8. Omasta mielestäni väite on totta, koska Saksa ei saanut mitään päätäntävaltaa rauhansopimuksen tekemisessä vaan sopimuksen laativat voittajamaat yhdessä. Tämän takia Saksa oli tyytymätön ja piti koko rauhaa häpeänrauhana sekä halusi vallata menettämänsä alueet takaisin.

  VastaaPoista
 9. Pidän väitettä totena, sillä Versailesissa 1919 tehty rauhansopimus ei ollut oikeudenmukainen, vaikka yhdysvaltain silloinen presidentti, Woodrow Wilson sitä toivoikin. Häviäjä maille annettiin valmiit rauhanehdot allekirjoitettavaksi eikä niiden kanssa neuvoteltu.
  Saksaa pidettiin sotaan pääsyyllisenä ja se saikin kovat ehdot ja korvausvaatimukset, varsinkin Ranskalle oli tärkeää päästä alistamaan Saksaa niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin ja Britit vaativat kovia ehtoja Saksalle suurten miestappioden vuoksi. Saksa menetti siirtomaansa, armeijaa supistettiin 100 000 mieheen, myöskin aseistusta ja laivastoa ja sukellusveneitä rajoitettiin ja Saksa menetti sopimuksen mukaan alueitaan Euroopassa.
  Kovien, ankarien ehtojen ja neuvottelemattomuuden seurauksena Saksalaiset alkoivat katkeroitua ja Maaliskuussa 1935 Hitler julistikin, että sopimuksen kiellot aseiden hankkimisesta ja armeijan koosta eivät olisi enää voimassa. Saksa halusi valloittaa menettämäsä alueet takaisin ja Hitlerin tavoitteena oli parantaa Saksan asemaa oikaisemalla Versailesin sopimuksen "vääryydet" ja hankkimalla Saksan kansalle elintilaa.

  VastaaPoista
 10. Minun mielestäni väite on totta, koska rauhansopimus, mikä tehtiin Versaillesissa vaikutti suuresti Saksan asemaan, koska Saksalla ei ollut minkäänlaista päätäntävaltaa sopimuksen tekemisessä ja lisäksi Saksa menetti alueitaan ja joutui maksamaan sotakorvauksia. Nämä syyt lopulta johti toiseen maailmansotaan.

  VastaaPoista
 11. Mielestäni väite on totta, koska Versaillesin rauhansopimukseen eivät häviäjämaat päässeet vaikuttamaan millään tavalla ja siinä pyrittiin heikentämään Saksa pysyvästi, koska Saksaa pidettiin syyllisenä 1MS:an. Versaillesin rauha onnistui nöyryyttämään saksalaiset ja osittain tästä syystä se ei toiminut tulevien sotien ehkäisynä.

  Kovien rauhanehtojen vuoksi Saksan tuli luovuttaa siirtomaansa ja alueitaan Euroopassa, maksaa massiiviset sotakorvaukset ympärysvalloille ja vähentämään aseistustaan. Siitä seurasi Saksalle taloudellinen ja poliittinen ahdinko, jolloin ääriliikkeet (esim. myöhemmin Hitlerin johtama NSDAP) saivat jalansijaa Saksan politiikassa. Tämä johti Hitlerin valtaannousuun ja lopulta kaikkien aikojen suurimpaan ja tuhoisimpaan sotaan.

  VastaaPoista
 12. Väite on mielestäni totta. Rauhansopimuksen laativat Iso-Britannia, Ranska ja Yhdysvallat. Saksa ja muut häviäjät eivät päässeet mukaan päättämään sopimuksesta. Häviäjille tuotiin valmiit rauhanehdot allekirjoitettaviksi. Saksa menentti alueitaan niin Euroopassa kuin siirtomaissakin. Ranska tahtoi alistaa Saksaa sotilaallisesti ja taloudellisesti. Myös Saksan aseistusta rajoitettiin. Saksa määrättiin maksamaan suuret sotakorvaukset ympärysvalloille. Yhdysvallat pettyi Versaillesin rauhaan ja solmi erillisrauhan Saksan kanssa.

  VastaaPoista
 13. Väite on mielestäni oikea. Saksa alistettiin hyväksymään sopimuksen tiukat linjat maalleen. Toinen maailmansota syttyi, kun saksa rupesi haluamaan lisää elintilaa ja rupesi valloittamaan rauhassa menetettyjä alueita. Mikäli saksalaisten kutsumaa häpeärauhaa ei olisi ikinä tehty, ei Saksaan olisi ehkä ikinä noussut Hitlerin kaltaista hallitsijaa.

  VastaaPoista
 14. Väite on mielestäni totta, koska versailesin rauhan sopimuksessa hävijämailla ei ollut sanavaltaa, joten Saksan valtaa yritettiin näin heikentää. Esimerkiksi Saksa joutui luovuttamaan siirtomaitaan, aseistusta rajoitettiin, sotakorvaukset ympärysvalloille. Ja taloudellisesti kuin sotilaallisestikkin Saksan valtaa pienennettiin. Tämä oli epäreilua,koska päättämässä oli vain Usa:n, Ranskan ja Iso-Britanjan edustajat.

  VastaaPoista
 15. Väite on totta, sillä Saksalla ei ollut minkäänlaista päätösvaltaa rauhanteossa. Vain USA, Ranska ja Iso-Britannia osallistuivat rauhansopimukseen. Saksa menetti paljon alueitaan ja joutui maksamaan sotakorvauksia

  VastaaPoista
 16. Pitkän ja raskaan mietinnän jälkeen kallistun siihen että väite on totta. Tämä johtuu siitä, että Saksan ja muiden häviäjämaiden kanssa ei neuvoteltu vaan voittajamaat laativat ehdot keskenään ja häviäjämaat pakotettiin noudattamaan niitä.
  Saksa menetti siirtomaitaan, joutui pienentämään armeijaa ja maksoi mittavat korvaukset.
  Saksa oli tähän erittäin tyytymätön ja se johti toiseen maailmansotaan.

  VastaaPoista
 17. Pitkän ja raskaan mietinnän jälkeen kallistun siihen että väite on totta. Tämä johtuu siitä, että Saksan ja muiden häviäjämaiden kanssa ei neuvoteltu vaan voittajamaat laativat ehdot keskenään ja häviäjämaat pakotettiin noudattamaan niitä.
  Saksa menetti siirtomaitaan, joutui pienentämään armeijaa ja maksoi mittavat korvaukset.
  Saksa oli tähän erittäin tyytymätön ja se johti toiseen maailmansotaan.

  VastaaPoista
 18. Kyllä koska saksallaiset joutu suostumaan ehtoihin ja katkeroituivat niistä

  VastaaPoista
 19. Uskon väitteen olevan totta, sillä rauhansopimuksen jälkeen häviäjämailla kuten saksalla ei ollut päätäntävaltaa ja täten katkeroitui.

  VastaaPoista
 20. Väite on mielestäni totta, sillä saksalaiset pitivät ankaria rauhanehtoja häpeärauhana. Rauhanehtoihin kuului Saksan armeijan koon rajoittaminen, valtavat sotakorvaukset ja Elsass-Lothringenin alueen luovutus Ranskalle. Näitä ehtoja saksalaiset eivät voineet sietää ja he olivatkin katkeria siitä ympärysvalloille. Tämä katkeruus auttoi natseja nousemaan valtaan ja saksalaisten halu saavuttaa valtakunnan entinen suuruus tekivät sodan aloittamisesta moraalisesti helpompaa Saksassa.

  VastaaPoista
 21. Mielestäni tämä on totta, sillä Saksalaiset joutuivat taipumaan muiden ehtoihin eivätkä pitäneet siitä yhtään. He kutsuivatkin rauhaa häpeärauhaksi. Katkeroituneet saksalaiset alkoivatkin myöhemmin kannattaa natsipuoluetta, joka halusi tehdä Saksasta mahtavamman valtion. Sitten voikin vain miettiä mitä tapahtuu jos pakottaa ihmiset tekemään asioita ja näille tulee mahdollisuus iskeä takaisin. Versaillesin rauha ei siis aiheuttanut suoraan toista maailmansotaa, mutta loi hyvän mahdollisuuden sen syttymiselle.

  VastaaPoista