torstai 6. syyskuuta 2012

Kylmä sota maailmalla - Korean sota


1. Mitä ensimmäinen pilakuvasarja kertoo kylmän sodan synnystä ?

2. Miten Korean sota syttyi ?

18 kommenttia:

 1. 1. Se kertoo, että maiden välillä oli epäluuloja toisistaan, eikä toiselle haluttu kääntää selkää. Aatteellisten erojen seurauksesta jenkit perustivat demokraattisen hallinnon Länsi-Saksaan ja neuvostoliittolaiset perustivat kommunistisen hallinnon Itä-Saksaan. Erot synnyttivät kylmän sodan.

  2.Korean sota syttyi, kun Kim II Sung hyökkäsi joukkoineen Etelä-Koreaan, tarkoituksenaan luoda koko Korean niemimaasta kommunistinen alue. Yhdysvallat kuvitteli Neuvostoliiton laittaneen hyökkäyksen aluilleen ja vetäytyi Koreasta tarkoituksenaan välttää näiden kahden valtion väliset selkkaukset.

  VastaaPoista
 2. 1. Ensin oltiin yhtä mieltä kaikesta, mutta kun lähdön aika koitti he vaativat toista lähtemään ennen heitä itseään ja epäluottamus kasvoi. Lopulta Saksassa USA ja NL jäivät tarkkailemaan toisiaan ja kylmä sota alkoi.

  2. Korea oli samanlaisen jaon kohteena, kuin Saksa ja pohjoisessa oli NL:n tukema kommunistinen hallinto ja etelässä USA:n järjestämien vapaiden vaalien valitsema oikeistohallitus. USA:ssa Koreaa pidettiin niin merkityksettömänä, ettei siihen kiinnitetty huomiota, mutta Stalin näki hyvän tilaisuuden kommunismin levittämiseen ja antoi P-Korean johtajalle Kim Il Sungille luvan hyökätä E-Koreaan kommunismin levittämiseksi.

  VastaaPoista
 3. 1. Kun toisen maailmansodan aikana/jälkeen oli tärkeintä kukistaa Saksa ja estää sen uudelleen nouseminen, USA ja NL olivat yhtä mieltä asioista. Kun Saksasta ei ollut enää vaaraa, suurvaltojen johtajat alkoivat epäillä toisiaan. He eivät luottaneet, että toisen vetäytyessä toinenkin tekisi saman, vaan pelkäsivät tulevansa huijatuiksi. USA ja NL jäivät Saksaan vahtimaan toistensa tekemisiä, ja kylmä sota oli alkanut.

  2. Korea oli jaettu Pohjois- ja Etelä-Koreaksi, ja Pohjois-Koreaa hallitsi NL:n tukema kommunistirintama kun taas Etelä-Koreassa valta oli USA:n tukemilla oikeistolaisilla. Pohjois-Korean johtaja Kim Il Sung halusi saada haltuunsa koko Korean niemimaan ja muuttaa sen kommunistiseksi, ja Stalin antoi hänelle luvan tehdä sen. USA pelkäsi, että jos Korea kääntyisi kommunismiin, sen myötä myös muut Aasian maat muuttuisivat yksi toisensa jälkeen, ja tämä oli estettävä. USA sai YK:lta luvan puuttua Korean tilanteeseen ja YK:n sotilaat alkoivat edetä Pohjois-Koreaan.

  VastaaPoista
 4. 1. toisen maailmansodan aikana olivat USA ja Neuvostoliitto samaa mieltä asioista, mutta sodan jälkeen halusi USA Saksasta demokraattisen maan ja Neuvostoliitto kommunistisen maan. Erimielisyys johti kylmään sotaan.

  2. Korean sota syttyi, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Il Sun päätti hyökätä Etelä-Koreaan tarkoituksenaan saada valtaansa koko Korea. Stalin oli antanut suostumuksesna Kim Il Sunille hyökätä. Usa pelkäsi Korean muuttuvan kommunistiseksi maaksi ja sen seurauksena muidenkin Aasian maiden muuttuvan kommunistiseksi. Usa halusi estää sen joten se hyökkäsi.

  VastaaPoista
 5. 1. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat toisesssa maailmansodassa samalla puolella, mutta sen jälkeen niiden välille syttyi kylmä sota, koska toinen oli demokraattinen ja toinen kommunistinen ja ne halusi levittää tai estää toisen levittämästä omaa aatettaan.

  2.Korean sota syttyi, kun Pohjois-Korean kommunistijohtaja halusi Koreasta yhtenäisen kommunistisen valtion ja se hyökkäsi Neuvostoliiton tukemana Etelä-Koreaan. Yhdysvallat yritti estää kommunismin leviämistä, joten se ryhtyi tukemaan Etelä-Koreaa.

  VastaaPoista
 6. 1.Aluksi NL ja USA oli yhtämieltä asioista, mutta kun piti perääntyä kumpikaan ei halunnut lähteä ensin sillä molemmat uskoivat ettei toinen osapuoli tee samaa. Erimielisyydet synnyttivät kylmän sodan.

  2.Stalin oli antanut luvan Kim II Sunille, että se saa hyökätä etelä koreaan ja käännyttää sen kommunistiseksi.
  USA hyökkäsi koreaan pelossa, että koko korea ja sitä myötä myös muut Aasian maat muuttuisivat kommunistisiksi, joka oli estettävä YK:n luvalla.

  VastaaPoista
 7. 1. Aluksi molemmat maat, Neuvostoliitto ja USA olivat samaa mieltä asioista, mutta kun tuli aika sopia sodan jälkeen Saksan kohtalosta, niin maat riitautuivat erimielisyyksien takia ja alkoi kylmä sota. Riitaa syntyi mm. siitä, ettei luotettu toisen maan jättävän Saksaa jos toinen jättää ja siitä, kumpi hallintatapa sinne jää, kommunistinen, vai demokraattinen.

  2. Korea oli jaettu kahteen osaan, Pohjoiseen ja Etelään. Kun Venäjän auttama Pohjois-Korean kommunistinen johtaja Kim halusi vallata koko Korean itselleen ei USA voinut tätä suvaita vaan lähti Etelän puolelle hyökkäämään YK:n luvalla kohti Pohjois-Koreaa. Näin sai alkunsa Korean sota.

  VastaaPoista
 8. 1. Kuva kertoo siitä, kuinka entisillä liittolaisilla, USA:lla ja NL:llä oli epäluuloja toisiaan kohtaan ja eivät enää luottaneet toisiinsa. Kumpikaan osapuoli ei ollut innokas vetäytymään Saksasta, koska pelkäsi, että joutuisivat huijauksen uhreiksi. Näiden epäluulojen johdosta syttyi kylmä sota.

  2. Korean niemimaa jaettiin väliaikaisesti USA:n ja NL:n kesken. Koreoihin perustettiin omat hallitukset. Pohjoisessa hallitsi kommunistit ja etelässä oikeistot. Pohjois-Korean kommunistijohtaja Kim Il Sung tahtoi hyökätä etelään. Hänen tavoitteena oli saada koko Korean niemimaa haltuunsa. Stalin suostui ja antoi NL:ltä sotakalustoa ja asiantuntijoita. Pohjois-Korea hyökkäsi vuonna 1950 kesällä etelään. Vastarinta romahti nopeasti.

  VastaaPoista
 9. 1. Toisessa maailmansodassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat vielä väleissä, sen jälkeen välit viilenivät, koska Yhdysvallat halusivat demokraattisen maan ja Neuvostoliitto kommunistisen maan. Kylmäsota syttyi kun, kummatkin halusivat levittää omaa aatettaan, mutta samalla estää toista, tuomasta omaa aatettaan esille.

  2. Korean sota syttyi, kun Kim II Sung hyökkäsi joukkoineen Etelä-Koreaa. Hänen tavoitteensa oli luoda kommunistinen alue koko korean niemimaalle. Yhdysvalloissa kuitenkin pelättiin, että kommunismi leviää, ja näin he yrittivät estää tämän leviämisen, näin ollen he rupesivat tukemaan Etelä-Koreaa

  VastaaPoista
 10. 1. Kylmä sota sai alkunsa, kun Yhdysvallan ja Neuvostoliiton välille syntyi eripuraa, miten hallita toisessa maailmansodassa kukistettua Saksaa. Neuvostoliitto halusi Saksan kommunistiseksi ja Yhdysvallat päin vastoin kapitalistiseksi. Tämän vuoksi kumpikaan maista ei halunnut lähteä Saksasta, koska molemmat pelkäsivät Saksan joutuvan "vihollis aatteen" leiriin.

  2. Korean sota sai alkunsa, kun Korea jaettiin Yhdysvalloille (eteläosa) ja Neuvostoliitolle (pohjoisosa), Japanin peräännyttyä Koreasta toisen maailmansodan jälkeen. Etelä-Koreassa pidettiin vaalit ja Etelä-Koreasta tuli Korean demokraattinen kansantasavalta. Pohjois-Koreassa ei järjestetty vaaleja, vaan siellä valtaan kommuunistijohtaja Kim Il Sung. Molemmat puoliskot pitivät koko maataan omanaan, minkä vuoksi syntyi aatteiden välisiä kärhämiä. Pohjois-Korea hyökkäsi lopulta Etelä-Koreaan rajan ylitse kesällä vuonna 1950.

  VastaaPoista
 11. 1. Kuvassa kuvataan kuinka Neuvostoliitolla ja Yhdysvalloilla ei ollut täyttä luottamusta toisia kohtaan. Maat riitautuivat, koska Neuvostoliitto halusi, että Saksaan jäisi kommunistinen hallintotapa kun taas Yhdysvallat halusivat, että sinne jäisi demokraattinen hallintotapa. Lopulta tilanne johti kylmään sotaan.

  2. Korean sota syttyi,koska kommunistijohtaja Kim II Sung halusi käännyttää Etelä-Korean kommunistiseksi. Yhdysvalta ei kuitenkaan halunnut, että koko Korea muuttuisi kommunistiseksi ja siksi ryhtyivät vastarintaan.

  VastaaPoista
 12. Amerikkalainen ja Neuvostoliittolainen sotilas tapaavat berliinissä. Ovat iloisia kun ovat saanet kukistettua natsisaksan. Meinaavat perustaa uuden hallinnon maahan mutta näkemykset ovat molemmilla mailla kovin erillaiset kommunismi ja kapitalismi. Eivät uskalla kääntää selkäänsä ettei toinen vaan tee Saksasta oman aatteensa maata.

  Pohjois-korea halusi vallata koko korean itselleen ja päätti hyökätä etelä-koreaan. Stalin tuki tätä hyökkäystä koska pohjoinen oli kommunistinen maa ja he ajattelivat muuttaa etelänkin kommunistiseksi. Usa rupesi pelkäämään että kun koko koreasta tulee kommunistinen, rupeaa muitakin aasian maita kääntymään kommunistisiksi. Tämän takia usa tuki etelä-koreaa.

  VastaaPoista
 13. Kun Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton yhteinen vihollinen oli voitettu, alkoivat näiden keskinäiset kiistat, joista sodan aikana ei oltu välitetty. Kumpikaan ei luottanut toiseen jolloin suhteet huononivat, ja pikkuhiljaa molemmat alkoivat kerätä itselleen kannattajia ja lopulta tuloksena oli kahtia jakautunut maailma ja kylmä sota.

  Korea oli jakautunut kahtia, mutta Pohjois-Korean kommunistit halusivat yhdistää Korean kommunistiseksi valtioksi. Neuvostoliitto tuki hyökkäystä kommunismin takia, Yhdysvallat ei pitänyt Koreaa tärkeänä ja pelkäsi yhteenottoa Neuvostoliiton kanssa. Lopulta kommunismin leviämisen estämiseksi Yhdysvallat asettui tukemaan Etelä-Koreaa.

  VastaaPoista
 14. Ensimmäisessä kuvassa kerrotaan siitä, miten Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat aluksi hyvää pataa keskenään, mutta alkoivat pian epäillä toisen maan toimia ja eripurien vuoksi se kylmä sotakin sitten syttyi.

  Korean sota syttyi, kun Neuvostoliiton tukema kommunistinen Pohjois-Korea hyökkäsi Etelä-Koreaan, joka taas oli Yhdysvaltojen tukemaa oikeistoaluetta. Kyseessä oli siis aatteiden välinen taisto.

  VastaaPoista
 15. 1. Kuva kertoo, että aluksi USA ja NL olivat sovussa keskenään kukistettuaan natsi-Saksan, mutta sitten tuli ristiriitoja USA:n ja NL:n välille ja sen vuoksi syntyi Kylmä sota.

  2.Korean sota syttyi, kun P-Korean johtaja Kim Il Sun halusi vallata koko Korean niemimaan, mutta pyysi ensin Stalinilta lupaa ja NL ja Kiina antoivat tukea P-Korean hankkeeseen. Kapitalistit eivät haluneet sosialismin leviävän ja YK:n näkökulmasta se sota rikkoi rauhan ja YK lähetti jenkki sotilaita sinne sotimaan.

  VastaaPoista
 16. 1.Kuvassa kerrotaan, kuinka Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat ensin liittoutuneita ja samaa mieltä asioista, mutta erimielisyyksien takia alkoivat epäillä toisiaan, joka lopulta johti kylmään sotaan.

  2.Korean sota syttyi, kun Stalin antoi Pohjois-Korean kommunistijohtajalle Kim Il Sungille luvan hyökätä etelään.

  VastaaPoista
 17. 1. Ensin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat samaa mieltä asioista, mutta pian rupesivat epäilemään tosiaan ja ajautuivat keskenäisiin erimielisyyksiin, lopulta jäljellä oli vain kylmä sota.

  2.Korea oli jaettu kahtia, Pohjois- ja Etelä-Koreaan.
  Niiden välille syntyi korean sota, koska Pohjois-Korean johtaja Kim Il Sung halusi koko Korean itselleen ja hyökkäsi Etelä-Koreaan Stalinin tukemana.

  VastaaPoista