maanantai 3. syyskuuta 2012

Mikä johti ensimmäiseen maailmansotaan?


Maailmansodan syttyminen oli monen tekijän summa. 1800-luvulla Euroopan valtioiden piti olla yhtä voimakkaita sekä poliittisesti, että sotilaallisesti, tätä politiikkaa kutsuttiin nimellä Status quo. Tämä hajosi 1800-luvun loppupuolella, kun imperialismi (maiden alistaminen sotilaallisin, poliittisin ja/tai taloudellisin perustein) ja nationalismi (kansallisuusaate, joka korostaa kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa) alkoivat horjuttaa valtasuhteita, sekä valtioiden sisäistä tasapainoa. Kansat aloittivat keskinäisen kilpailun nationalismin innoittamina. Nationalismin aikaansaannoksia oli mm. Italian ja Saksan yhdistyminen omiksi valtioikseen.

Saksa sopi Itävalta-Unkarin kanssa kaksiliiton, johon myöhemmin liittyi mukaan Italia (kolmiliitto). Sopimuksessa osapuolet sitoutuivat auttamaan toisiaan. Balkanin alueesta kilpaili Itävalta-Unkari ja Venäjä. Tämän seurauksena Venäjä ja Ranska solmivat myös sopimuksen, joka velvoitti auttamaan toista sodan syttyessä. Myöhemmin suurin osa Euroopan valtioista olivat valinneet puolensa mahdollisen sodan syttyessä siten, että molemmat puolet olivat tasaväkisiä.

Saksa julisti sodan Venäjälle 1.8., koska se ei keskeyttänyt liikekannallepanoaan, joka oli saanut alkunsa Itävalta-Unkarin kieltäytyessä lopettamasta sodan Serbiaa vastaan. Saksassa oli laadittu ns. Schlieffin suunnitelma jo paljon ennen sotaa. Suunnitelman mukaan kahden rintaman sota oli vältettävä kaikin mahdollisin keinoin (Ranskan ja Venäjän varalle). Iso-Britannia pysyi pitkään puolueettomana, mutta sai kuitenkin syyn liittyä sotaan ympärysvaltojen puolelle, koska Saksa hyökkäsi puolueettomaan Belgiaan.

Mielestäni ensimmäisen maailmansodan tärkein, syttymiseen johtanut tapahtuma oli Status quo -politiikan hajoaminen imperialismin ja nationalismin vaikutusten seurauksena, sillä valtiot alkoivat hankkia siirtomaita ja siirtomaiden hankinta voimisti joitakin niistä ja valtasuhteet muuttuivatkin myös maiden yhdistyessä. Valtasuhteiden muuttuminen aiheutti monille maille turvattomuutta, jonka seurauksena maat alkoivat sopia mahdollisimman edullisia sopimuksia ja liittoja. Ja nationalismin voimistuessa myös kansalliskiihkoisuus kasvoi ja pahensi tilannetta erityisesti Balkanin alueella, tapahtumaketjun vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänäkin. Sarajevossa ammutut laukaukset olivat ns. lähtölaukaus sodalle, joka teki siitäkin tärkeän osan sodan alkamisen ja kulun kannalta näin jälkikäteen ajateltuna. 
 Muita ensimmäisen maailmansodan syitä mielestäni ovat liittopolitiikka, siirtomaakilpailu, taloudellinen kilpailu, sotilaallinen varustautuminen, kansallisaatteen voimistuminen ja aluksi Ranskan tappio (v.1871 Saksaa vastaan).


Petra 11B

2 kommenttia:

  1. Hyvä. Mitä tarkoitat Status quolla ? Miten Balkan on edelleen räjähdysherkkä ?

    VastaaPoista
  2. Status quolla tarkoitan politiikkaa joka pyrkii pitämään asiat hyvin (muuttumattomana), niinkuin ne olivat ennen sotaa. Keinoina käytetään kansainvälistä oikeutta ja sotlasliittoja, sekä noudatetaan sivilisoituneita tapoja.

    Balkan on edelleen räjähdysherkkä, sillä Serbia ja Kosovo ovat joutuneet tekemään pitkälle meneviä kompromisseja päätyäkseen tämänhetkiseen tilanteeseen ja sitä ei kannata ruveta muokkaamaan ilman vakavaa syytä.

    VastaaPoista